Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2018

gos123
2652 0227 500
Reposted fromtfu tfu viaxmartii xmartii
gos123
6555 c306
Reposted fromiamstrong iamstrong vianowaczi nowaczi
gos123

Niedawno przeczytałem wpis jednego z blogerów, który napisał „trzeba walczyć i trzeba cierpieć”. I przepraszam, że się teraz tak brzydko wyrażę, ale gówno kurwa prawda.

Nie spieprzcie sobie życia z kimś kto do miłości jeszcze nie dorósł i nie wiadomo czy kiedykolwiek dorośnie. O takich ludzi się nie walczy, od takich ludzi się odchodzi i zostawia za sobą raz na zawsze – z szacunku dla samych siebie, po to by móc jeszcze się uśmiechać i mieć normalne życie. Szkoda poświęcać choćby małą część swojego życia na tych, którzy nie potrafią dać nam odrobiny siebie. Nie marnuj swojego życia na czekanie na cud, który nigdy się nie wydarzy. Nawet jeśli teraz wydaje Ci się, że bez niego/niej Twój świat rozsypie się na kawałki to i tak w końcu się pozbierasz. Możesz jeszcze żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.

gos123
9627 289d
Reposted fromnezzmusic nezzmusic viadusz dusz
gos123
Nie odkładaj mnie na potem, bo potem mnie już nie będzie.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaxmartii xmartii

December 30 2017

gos123

Kobieta potrzebuje bliskości mężczyzny,

a nie świadomości że jest zajęta.

gos123
3636 0dcb 500
Reposted fromdilma dilma vianowaczi nowaczi
gos123
6995 fd01
gos123

December 28 2017

gos123
gos123
2904 ed8e
Reposted fromsilkdreams silkdreams vianowaczi nowaczi
3566 f805

me everywhere

Reposted fromdamonallbran damonallbran vianowaczi nowaczi
gos123
1952 b694
Reposted fromAng3ll Ang3ll vianowaczi nowaczi
gos123
5839 9fc6
Funny
Reposted fromsfeter sfeter viainmybetterworld inmybetterworld
gos123
A Ty kim? Kim dla mnie mógłbyś być?
— Hey
gos123
Za chwile minie kolejny rok, a ja nadal nie wiem co zrobić z życiem.
Reposted fromhaveadrian haveadrian vianowaczi nowaczi
gos123
4168 3428 500
Reposted frompiehus piehus viainmybetterworld inmybetterworld
gos123
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl