Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2017

gos123
Udowodnij, że to co robimy ma sens. Nie lubię się niepotrzebnie angażować.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaehh ehh
gos123
Jeśli patrzysz na mężczyznę i wiesz, że mógłby być ojcem twoich dzieci, to jest to ten właściwy mężczyzna, ale jeśli się wahasz, boisz i nie masz zaufania, lepiej go sobie daruj.
Reposted frommaandarynka maandarynka viaehh ehh
gos123
Kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać. Bo tym, co żywi kobiecą namiętność, jest jego pożądanie. Świadomość, a najlepiej pewność, że on chce jej, i tylko jej.
— Kobieca czytelnia
Reposted fromyourtitle yourtitle viaehh ehh
gos123
Kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać. Bo tym, co żywi kobiecą namiętność, jest jego pożądanie. Świadomość, a najlepiej pewność, że on chce jej, i tylko jej.
— Kobieca czytelnia
Reposted fromyourtitle yourtitle viaehh ehh
gos123
4237 4350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusz dusz
gos123
7721 d2bf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusz dusz
gos123
2361 d3a4
Reposted fromheroes heroes viadusz dusz
gos123
2431 c628
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadusz dusz
gos123
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea vianowaczi nowaczi

March 14 2017

gos123
jest inaczej... lepiej, czuję się przy nim tak jak przy nikim innym. ..
gos123
3632 749c 500

awwww-cute:

Frozen Adventure (Source: http://ift.tt/2mdArKR)

gos123
Szczecińskie bulwarki
Reposted fromKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj viaretaliate retaliate
gos123
9910 dc2c 500
Reposted fromonnomnom onnomnom viaxmartii xmartii

March 13 2017

gos123
Reposted frombluuu bluuu viaehh ehh
gos123
Reposted fromcouples couples viaehh ehh
gos123
Image may contain: outdoor Budapest
Reposted fromciarka ciarka viaunmadebeds unmadebeds
gos123
pamiętaj - wszystko co dobre zaczyna się w marcu!
— odliczanie trwa.
Reposted frommakemewannadie makemewannadie viayouuung youuung
gos123
3401 2eee 500
Reposted fromsail sail viarulletka rulletka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl